Историја

Историја

1954–1964

 • основање на фармацевтска лабораторија Крка
 • основање на фабрика за лекови Крка
 • прв регистриран патент
 • преселба во Лочна, каде што и денес се одвива голем дел од производството
 • основање на Институт за Развој
 • произведени први козметички производи
 • први чекори во извозот

1965–1974

 • изградба на нова фабрика за производство на активни супстанции
 • надградба со нов погон за производство на таблети и обложени таблети
 • изградба на нов погон за изработка на масти, сирупи и инекции
 • собирање и преработка на лековити растенија
 • Изградба на турстички комплекси, хотели и спа центри
 • доделување на првите награди на Крка

1975–1984

 • одобрена регистрација од страна на Американската агенција за храна и лекови (FDA) за производство на антибиотици
 • почеток со работа на фабрикатата за лекови Дава во Кенија (Крка е коосновач)
 • зголемување на капацитетот за ферментација за 50%
 • изградба на погон за преработка на фармацевтски суровини во готови лекови
 • вложување во зачувување на чисти води и животна средина
 • изградба на фабрика во Љутомер
 • инвестиции во здравствениот туризам

1985–1994

 • изградба на фабрика за изолационен материјал
 • проширување со маркетинг активности во странство (основање на компании и претставништва)
 • развој на сопствени генерички лекови и продолжување на соработката со водечките фармацевтски компании во светот
 • рангирање на врвот на успешните словенечки компании и извозници
 • осовременување на ферментациското производство
 • обезбедување на високо стручно оспособени кадри со проектот за развој на кадрите
 • интензивно инвестирање во развој и истражувања

1995–2000

 • рангирање во врвот на фармацевтските компании во средна и источна Европа и продирање на западноевропските пазари
 • вложување во развојно-истражувачка дејност
 • доградба на системот за целосна контрола на квалитетот
 • трансформација во акционерско друштво

2001–2005

 • завршување на изградбата на современа фабрика за производство на лекови Нотол во Ново Место
 • проширување на производствено-дистрибутивната мрежа (нови производствено-дистрибутивни погони во Полска, во Руската Федерација и во Хрватска)
 • нов погон за производство на лекови во Шентјернеј
 • проширување на маркетиншко-продажната мрежа
 • Развојно-контролен центар 2
 • стекнување со стандардот ISO 14001 (нов квалитет во заштитата на животната средина)
 • имплементација на САП информациски систем
 • стекнување со сертификат за сигурност на прехранбени производи (HACCP), безбедност и здравје при работа(OHSAS 18001) и сертификатот на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA)
 • изградба на погон за производство на фармацевтски активни супстанции Синтетза 4

2006–2010

 • проширување на маркетиншко-продажната мрежа
 • пуштање во употреба на Синтеза 4 погон за активни супстанции
 • воведување на акции без номинална вредност (во однос 1 : 10)
 • стекнување со сертификат за систем на управување со заштитата на информации ISO/IEC 27001
 • добивање на највисокото државно признание за квалитет – признанието на Република Словенија за деловна извонредност (PRSPO) за 2007 година
 • нов погон за производство на инекциони форми на лекови
 • нов центар за складирање на производи, царинско работење и промотивни активности во Македонија
 • влез во приватните фармацевтско-хемиски претпријатија Zhejiang Menova Pharmaceuticals Co., Ltd. Шангај, и Anhua Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Gvande
 • купување на германската компанија TAD Pharma GmbH од Куксхавн и австриската компанија Alternova Arzneimittell GmbH од Виена
 • нова хемиска развојна лабораторија

2011–2015

 • Отварање на најсовремен погон за производство на сирупи
 • Отварање на најсовремен погон за производство на биоцидни производи
 • Реновирање и зголемување на капацитетите на магацините за материјали за пакување
 • Отварање на најсовремени погони за производство на цврсти дозирни форми
 • Отварање на центар на развој и контрола ЦРК 3
 • Котирање на Варшавската берза
 • Партнерско основање на нова компанија Farma GRS, d.o.o. и изградба на нови капацитети за развој и производство
 • Отварање на нова фабрика во Руската Федерација, Krka-Rus 2
 • Отварање на производствен погон за активни фармацевтски супстанции, Sinteza 1 во Кршко
 • Отварање на најголемата фабрика за производство на лекови Notol 2, воедно и најголемата инвестиција на Крка со годишен производствен капацитет од 4,5 милјарди готови производи
 • Отварање на фабрика за пастили во Љутомер
 • Зајакнување на маркетинг и продажната мрежа составена од 28 подружници и 19 претставништва заедно со производствените и дистрибуциските компании