Општествена одговорност

Уште од основањето на Крка ние сме свесни дека, покрај остварувањето на добри деловни резултати, важно ни е и обезбедување просперитетен и поквалитетен живот како за вработените во Крка, така и за луѓето кои не опкружуваат.

 • Грижа за вработените

  Грижа за вработените

  Работната ефикасност на Крка се темели на посветеноста и знаењето на вработените. Во Крка се залагаме да ги придобиеме, мотивираме и да ги задржиме посветените и способните кадри и да градиме култура на интернационална компанија.

 • Заштита на животната средина

  Заштита на животната средина

  Нашата посветеност за обезбедување на здрав и квалитетен живот исто така се рефлектира и кон природата. Со развојот на високо квалитетните процеси за производство, ние ја заштитуваме и природата.

 • Спонзорства и донации

  Спонзорства и донации

  Крка се грижи за општеството и го подржува преку разни спонзорствa и донации. Мотото на Крка е “Живееме здрав живот”, затоа поголемиот дел од нашите донации и спонзорства се насочени кон проекти кои се поврзани со здравјето и квалитетот на животот.

 • Кампањи

  Кампањи