Здравствена заштита

Ние редовно ја информираме професионалната јавност за сите релевантни информации за нашите производи. Ние посветуваме особено внимание за да се осигураме информациите кои служат како основа за соодветна и безбедна употреба на нашите производи да бидат актуелни. Нашите медицински претставници редовно се обучуваат. Ние исто така развиваме напредни дигитални содржини за професионалната јавност. Ние сме поддржувачи и коосновачи на различни организации и здруженија.

При комуникацијата со професионалната јавност, постапуваме одговорно и во согласност со законите и другите прописи поврзани со деловното работење, вклучувајќи ги маркетингот на производите и прописите за заштита на личните податоци и делуваме во согласност со добрата деловна пракса и Кодексот на промоција на Крка.