За Крка

Крка спаѓа во врвот на генеричките фармацевтски компании во светот.

Нашата основна дејност се производството и продажбата на лекови на рецепт, лекови без рецепт и ветеринарно медицински препарати. Фокусот на компанијата е кон развој на сопствени висококвалитетни генерички лекови со додадена вредност, кои што ги пласираме под брендот на Крка.