Слободни работни места

Извонредноста е наша специјалност !

Го цениме знаењето и ја поттикнуваме креативноста. Ние сме една од водечките генерички фармацевтски компании во светот. На нашите вработени им нудиме оптимални работни услови и можности за развој. Извонредноста е карактеристика на сите нас од Крка, а креативноста е нашиот начин на живот.

Во моментов немаме оглас за вработување.