Работа во Крка

Создаваме работна средина која што го поттикнува стручниот и личниот развој на нашите вработени. Нашиот успех на пазарите, развојот и промовирањето на нови производи, како и вложувањето во современи производствени капацитети резултира со потреба од високо обучени кадри. Нивното знаење и вештини ги развиваме и ги дополнуваме со обуки и едукации, во Македонија и во странство.