Вработување во Крка

Ние го цениме знаењето и ја поттикнуваме креативноста. Ние сме една од водечките генерички фармацевтски компании во светот. На вработените им овозможуваме оптимални услови за работа и развој. Совршеноста е дел од она што сме ние, а креативноста е наш начин на делување.

  • Слободни работни места

    Слободни работни места

    Ние сме една од водечките генерички фармацевтски компании во Македонија и во светот. Го цениме знаењето и ја поттикнуваме креативноста.

  • Работа во Крка

    Работа во Крка