Ветеринарни препарати

Производи

 1. ФИПРИСТ 134 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ 134 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 2. ФИПРИСТ 2,5 mg/ml спреј за надворешна употреба (Ектопаразитици за локална употреба)

 3. ФИПРИСТ 268 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ 268 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 4. ФИПРИСТ 402 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ 402 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 5. ФИПРИСТ 50 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ 50 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 6. ФИПРИСТ 67 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ 67 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 7. ФИПРИСТ КОМБО 134 mg / 120,6 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ КОМБО 134 mg / 120,6 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 8. ФИПРИСТ КОМБО 268 mg / 241,2 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ КОМБО 268 mg / 241,2 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 9. ФИПРИСТ КОМБО 402 mg / 361,8 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ КОМБО 402 mg / 361,8 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

 10. ФИПРИСТ КОМБО 50 mg / 60 mg раствор за накапување на кожата

  ФИПРИСТ КОМБО 50 mg / 60 mg раствор за накапување на кожата (Ектопаразитици за локална употреба)

Пред употребата на лекот внимателно прочитајте го упатството!
За ризикот и несаканите дејства советувајте се со доктор по ветеринарна медицина или фармацевт.

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.