Заласта Q-таб перорални дисперзибилни таблети 5 mg (olanzapin)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.