Валсакомби филм-обложени таблети 80 mg/12,5 mg (valsartan, hydrochlorothiazide)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.