Толнекса концентрат за раствор за инфузија, 20 mg/1 ml (docetaxel)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.