Таниз капсули со модифицирано ослободување, тврди 0,4 mg (tamsulosin)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.