Јаснал Q-Таб перорални дисперзибилни таблети 10 mg (donepezil)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.