Дексаметазон Крка раствор за инјектирање/инфузија 4 mg/ml (dexamethason)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.