ДУОВИТ дражеа, 40 дражеи (Витамини и минерали)

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.