Пастилите за грло со фиксна комбинација на CPC и BH имаaт директно вируцидно дејство врз SARS-CoV-2. За резултатите од најновата ин-витро клиничка студија објавена во Covid журнал можете да се информирате на линкот подолу.